Pages

Banyakkan Berselawat....

Banyakkan Berselawat....

10 June 2011

"Ilaqah qolbiyyah rohiyyah"


Dengan nama Allah yang sangat pemurah lagi sangat mengasihi. Segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian. Selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhlukNya,penghulu kita Nabiصلى الله عليه وآله وسلم dan juga kepada keluarga dan para sahabtnya dan pengikut-pengikutnya.

Selepas selesai solat, bacakan 7X Al-Fatihah, niatkan pahala kepada:-
  1. Rasulullah, Para Anbiya' dan Para Malaikat.
  2. Para Sahabat dan Tabi'in.
  3. Semua Para Wali Allah terutama Syeikh Abdul Qadir al-Jilani, Syeikh Abul Hasan Asy-Sazili, Syeikh Ahmad Badawi, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, Habib Abdul Qadir as-Saqqaf, Habib Ali bin Ja'afar al-Aidrus dan semua wali yang hidup dan yang sudah meninggal dunia.
  4. Semua Fuqaha terutama Imam Hanafi,Maliki,Syafie dan Ahmad.
  5. Semua Muhaddithin terutama Imam Bukhari,Muslim,Tirmizi,Abu Daud,Ibn Majah dan Nasa'i.
  6. Semua Ulama' Islam khususnya guru-guru yang mengajar ilmu(boleh ingat nama dan muka sepintas lalu).
  7. Kepada mak ayah yang masih hidup atau telah meninggal dunia.

Semoga amalan ini akan melayakkan kita dikasihi oleh semua yang disebut. InsyaAllah maddad dan keberkatan mereka akan mengalir kepada kita.~SAMPAIKANLAH~


Dengan nama Allah yang sangat pemurah lagi sangat mengasihi. Segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian. Selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhlukNya,penghulu kita Nabiصلى الله عليه وآله وسلم dan juga kepada keluarga dan para sahabtnya dan pengikut-pengikutnya

Ya Allah sampaikanlah kami di bumi yang penuh barakah ini.

Terlaluku merinduiMu Ya Allah,

Terlaluku merinduiMu Ya Rasulullah.